Sunday, May 18, 2008

המצגת (קישור מתוקן)

http://www.upfree.net/1261403

צריך להיכנס לחכות כמה שניות ואז ללחוץ על "הורד קובץ עכשיו" הקישור הזה בטוח עובד

Sunday, March 30, 2008

הניסיו

.בעייה: כיצד משפיע זבל אורגני וזבל אי אורגני על התפתחו של צמח
.השערה: הזבל האורגני ישפיע בצורה טובה יותר על הצמח מאשר על הצמח עם הזבל האי אורגני
.כלים וחומרים: שני צמחים מאותו הסוג ואותו גיל בערך, שני סוגי זבלים- ארגני ואי אורגני, עדניות וחול
מהלך הניסוי: נשים ארבעה צמחים מאותו הסוג ואותו הגיל בערך בארבע עדניות נפרדות עם אותו סוג של חול ואותם
... תנאים כלומר- טמפרטורה שווה, כמות מים שווה, אוויר זהה וכ'ו
.אבל לשני צמחים נספק דשן אורגני ולאחרים אי-אורגני נחכה בסבלנות ונראה מה קורה לאחר זמן מה

Sunday, February 24, 2008

תאור העבודה

בלוג זה יעסוק בהשפעת פחמן דו חמצני על צמחים
בניסויי נבדוק את התפתחותם של שניי צמחים הראשון יהיה בתוך חממה
והשני בתוך חממה עם נר דולק כדיי לפלות פד"ח (פחמן דו חמצני)שני החממות יהיו
בתנאים זהים לחלוטין כדי לשמור על אמינות התוצאות
בכל פוסט יפורסם מה קרה לשניי הצמחיים הנבדקים
ובכמה גדלו